Рок за електронску пријаву дјеце је истекао 15.3.2023. године. Уколико нисте искористили наведену могућност, потребно је да Ваше дијете пријавите путем телефона или директно у просторијама васпитно-образовне установе у складу са уписним подручјем.